Bytom      Chorzów      Gliwice      Katowice      Mikołów      Ruda Śląska      Świętochłowice      Tychy      Zabrze    
        
Niedziela, 29. marca 2020, Imieniny: Marka Wiktoryny Zenona      
Szukaj: w  
     esil.pl dla Ciebie: Sprawdziałaś/eś już dzisiejszy repertuar kin?
Strona główna: Katowice: Miasto partnerskie - Miszkolc
» Miasto partnerskie - Miszkolc

Miasto partnerskie - Miszkolc

18-09-2005
 

Miszkolc (Węgry) - www.miskolc.hu - Miasto w północno-wschodniej części Węgier; ośrodek administracyjny regionu Borsod-Abaúj-Zémplen, u podnóża Gór Bukowych, przy ujściu rzeki Szinva do rzeki Sajó. Jest trzecim pod względem liczby mieszkańców miastem na Węgrzech.

Pierwsza wzmianka o mieście pojawiła się w XIII w. Teren obecnego Miszkolca zamieszkiwany był już w IX w., a w otaczających miasto jaskiniach odnaleziono ślady bytności człowieka pierwotnego. W starożytności w okolicach dzisiejszego miasta żyły plemiona germańskie wyparte przez Węgrów w X w. Ich osada będąca siedzibą rodu Miskoc zniszczona została w 1241 r. przez Tatarów. Pod koniec 1364 roku Ludwik I Wielki przyłączył miasto do królewskich posiadłości zamku Diosgyor. W roku 1544 dotarły do Miszkolca wojska tureckie. W 1596 r. na miasto nałożono haracz, który zaprzestano płacić dopiero w 1687r.  Po wycofaniu się Turków Miszkolc przeżył wielki rozkwit gospodarczy, głównie za sprawą kupców greckich, którzy się tutaj osiedlili. Pamiątką po bytności Greków na tych terenach jest barokowa cerkiew oraz eksponaty we wspaniałym muzeum sztuki prawosławnej.

W okresie Oświecenia w mieście powstała loża masońska, a podczas Wiosny Ludów mieszkańcy zasiadali w rewolucyjnym rządzie Kossutha. Za czasów cesarsko-królewskiej monarchii miasto przeżyło wielki rozkwit, którego nie przerwała nawet pustosząca powódź w 1878r. Po powodzi wzbogaciło się ono m.in. o piękne termy Elżbiety (pierwszy na Węgrzech murowany teatr, w którym wystawiano sztuki węgierskie) oraz tramwaj (drugi po budapesztańskim).

Równocześnie do Miszkolca przeniesiono hutę z miejscowości Garadna w pobliskich górach. Epidemia filoksery, która wyniszczyła winnice pod koniec XIX w., zmieniła oblicze miasta na przemysłowe. Rozwinął się przemysł metalurgiczny, wydobywczy, maszynowy, elektrotechniczny, materiałów budowlanych, chemiczny, porcelanowy, włókienniczy, papierniczy, spożywczy (winiarski) oraz metalowy i zbrojeniowy. Rozwijającemu się prężnie Miszkolcowi  Franciszek Józef I nadał 11 maja 1909r. przywileje herbowe.

Miasto stało się ważnym ośrodkiem handlowym Węgier (targi międzynarodowe), z rozwiniętym węzłem komunikacji drogowej i kolejowej, portem lotniczy, wyższą szkołą techniczną.

W latach 30-tych XX w. Miszkolc zaczął również odgrywać rolę kurortu górskiego. Odbudowane po drugiej wojnie światowej miasto stało się w czasach komunistycznych sztandarowym ośrodkiem przemysłu ciężkiego, klasy robotniczej, ale i akademickim.        

W 1959 r. w Tapolcy otwarto termy w grotach (tutejsze uzdrowisko wykorzystuje pobliskie źródła mineralne - cieplice), a w latach 80-tych odnowiono zabytkowe śródmieście.                           

Wraz z upadkiem komunizmu, upadł przemysł ciężki, a Miszkolc skierował się mocno w stronę biznesu i turystyki.Do najważniejszych zabytków miasta zaliczamy m.in.: ruiny twierdzy w Diosgyor z XIII w., liczne kościoły barokowe (XVI-XVIII w.), kościół ewangelicki w Avas (Avasi-templom) wybudowany na zrębach kościoła romańskiego z XIII w., zrekonstruowaną XVI wieczną dzwonnicę, klasycystyczne budowle użyteczności publicznej oraz Teatr Narodowy wybudowany w latach 1847-1857 i Muzeum im. Otto Hermana.
     
Opis herbu miasta: u dołu tarczy herbu widnieje popiersie Świętego Stefana - monarchy węgierskiego, dzierżącego w dłoniach insygnia władzy królewskiej - złote jabłko i berło. Nad wizerunkiem świętego znajduje się otwarta przyłbica rycerska zwrócona w prawą stronę, uwieńczona koroną. Nad nią postać węgierskiego hajduka z mieczem przy boku, trzymającego w lewej dłoni kiść winogron oraz pięć złotych kłosów pszenicznych w prawej. Tarcza herbu podtrzymywana jest z prawej strony przez złotego lwa oraz złotego gryfa z lewej. Głowy obydwu zwierząt skierowane są do środka.   

 

WSPÓŁPRACA Z KATOWICAMI
  
Kontakty z miastem Miszkolc zostały nawiązane w 1973 r. Obejmowały one głównie wymianę sportową oraz międzyszkolną. Odnowienie kontaktów nastąpiło podczas wizyty przedstawicieli Sejmiku Samorządowego Województwa Katowickiego w regionie Borsod-Abaúj-Zémplen, w grudniu 1993 r.

W czerwcu 1995 r. podczas wystawy polsko-węgierskiej w siedzibie GórnośląskiejMacierzy Kultury w Katowicach odbyła się prezentacja materiałów fotograficzno-promocyjnych Miszkolca i Katowic.W kolejnych latach współpraca Katowic z Miszkolcem koncentrowała się głównie na wymianie sportowej (mityngi pływackie, turnieje szachowe, mecze  w hokeju na lodzie, itp.)

Od jesieni 2000r. do 2003 r. miały miejsce regularne spotkania poświęcone realizacji porozumienia dotyczącego rewitalizacji terenów poprzemysłowych i zacieśnieniu współpracy między miastami z państw Grupy Wyszehradzkiej (tj. Katowicami, Miszkolcem, Koszycami i Ostrawą). Partnerem wymienionych miast było również Brownfields Center of Carnegie Mellon University w Pittsburghu (USA), które partycypowało we wspomnianym projekcie finansowo oraz merytorycznie poprzez udostępnienie swych ekspertów.

Z okazji Święta nadania miastu Miszkolc praw miejskich obchodzonego 11 maja - na zaproszenie Burmistrza Miszkolca - w okolicznościowych obchodach uczestniczą przedstawiciele miasta Katowice. W 2000 r. przy tej okazji nastąpiło uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej przy ul. Katowickiej w Miszkolcu poświęconej pamięci polskiego studenta o imieniu Romek, który zginął w Miszkolcu podczas Rewolucji Węgierskiej w 1956 r., natomiast w 2001 r. podczas Święta Miasta Miszkolca przedstawiciel Katowic uczestniczył w  Milenijnych Targach UNIMARKET.

W dniach 18-20.10.2002 r. w uroczystościach związanych z wręczeniem miastu  Katowice  Tablicy Honorowej Rady Europy uczestniczyli m.in. przedstawiciele Miszkolca.
 W dniach 17-19.11.2000 r. Klub Sportowy Juniorów "GKS-Katowice" wziął udział w Międzynarodowym Turnieju Miast Siostrzanych w Hokeju na Lodzie, połączonym z uroczystym otwarciem przebudowanego lodowiska miejskiego w Miszkolcu.

W styczniu 2001 r. Urząd Miasta Katowice pośredniczył w nawiązaniu wstępnych kontaktów opartych na wymianie doświadczeń, informacji i wiedzy specjalistycznej pomiędzy ekspertami Oddziału Towarzystwa Urbanistów Polskich w Katowicach oraz Stowarzyszeniem Urbanistów Węgierskich i Izbą Architektów Okręgu B-A-Z.

W dniach 09-11.11.2001r. drużyna przedstawicielska Miszkolca uczestniczyła wMiędzynarodowym Turnieju Szachowym Miast o Puchar Prezydenta Katowic rozgrywanym w naszym mieście.

W dniach 05-07.04.2002 r. podczas Międzynarodowych Targów Turystycznych "GLOB" odbywających się w Katowicach gościliśmy delegację Miasta Miszkolc - Centrum Informacji Turystycznej w Miszkolcu.

W dniach 02-06.05.2002 r. drużyna z Klubu Pływackiego Pałacu Młodzieży w Katowicach składająca się z ośmiu zawodników i dwóch trenerów wzięła udział w II Międzynarodowym Turnieju Pływackim  Miast Czwórki Wyszehradzkiej zorganizowanym w Miszkolcu.

W maju tego samego roku Urząd Miasta Katowice pośredniczył również w pozyskaniu i wymianie danych kontaktowych pomiędzy Śląskim Stowarzyszeniem Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski i Osobom z Upośledzeniem Umysłowym oraz podobnymi organizacjami obywatelskimi w Miszkolcu.

W dniach 11.12.-14.12.2002 r. przedstawiciele Katowic, na zaproszenie władz miasta Miszkolc, uczestniczyli w konferencji na temat Działań środowiskowych oraz wszelkich systemów zarządzania środowiskowego wykorzystywanych przez miasta partnerskie.  

W czerwcu 2003 r.na prośbę Kolarskiego Klubu Sportowego "Komlósteto" z siedzibą w Miszkolcu Urząd Miasta pośredniczył w nawiązaniu kontaktów z podobnymi klubami w Katowicach i sąsiednich miastach.

W dniu 24 września 2003 r. w mieście Miszkolc odbyły się z okazji Międzynarodowego Roku Osób Niepełnosprawnych zawody lekkoatletyczne dla młodzieży upośledzonej umysłowo, w których uczestniczyła dwunastoosobowa grupa zawodników z katowickiego Zespołu Szkół Specjalnych Nr 4 wraz z opiekunami.

29.05.2004 r. Galeria Sztuki w Miszkolcu (Miskolci Galéria) we współpracy z katowickim Biurem Wystaw Artystycznych przygotowała prezentację prac polskich artystów grafików, obejmujących wybrane prace z 5-ego Triennale Grafiki Polskiej - w ramach Biennale Grafiki Węgierskiej. Impreza miała na celu zaprezentowanie dorobku artystycznego twórców pochodzących z obydwu miast partnerskich.

W Festiwalu Młodzieżowych Zespołów Muzycznych i Tanecznych z Miast Partnerskich Katowic, który odbył się w naszym mieście w dniach 4-5 czerwca 2004 r. z okazji przystąpienia Polski do Unii Europejskiej oraz 10-lecia istnienia partnerstwa miast Katowice i Saint-Etienne, udział wziął Zespół Perkusistów Miasta Miszkolc, który zaprezentował bogaty repertuar utworów instrumentalnych, obejmujących różne gatunki muzyczne.

W dniach 29.06.-31.07.2005 r. w katowickim BWA zaprezentowano Wystawę Grafiki Węgierskiej, przygotowanej w ramach XXII-ego Biennale Grafiki Miasta Miszkolc. 

Delegacja miasta Katowice uczestniczyła w Międzynarodowych Targach Turystycznych pod nazwą "Wyjdźmy ku światu"  (Let's Go Out Into the World") zorganizowanych w Miszkolcu w dniach 31.03-02.04.2005 r. Podczas wizyty ustalono również wstępne szczegóły dotyczące podpisania umowy o współpracy partnerskiej miast Miszkolc i Katowice.

28 sierpnia 2005r. podpisana zostanie umowa o współpracy pomiędzy miastem Katowice i miastem Miszkolc. W tym samym dniu, o godzinie 17.00, na zakończenie Koncertów Promenadowych 2005 w Parku im.T.Kościuszki w Katowicach wystąpi z koncertem "W krainie czardasza" Miskolci Szimfonikus Zenekar - orkiestra symfoniczna miasta Miszkolc.

Źródło: Biuro Prasowe Urzędu Miejskiego w Katowicach


 

 

 

: esil.pl poleca :
 

Śląski internetowy poradnik medyczny
Śląski internetowy poradnik medyczny
 

Prostujemy Obraz Śląska
 

NASI PARTNERZY

R E K L A M A

Wiadomości · Imprezy · Katalog firm · Ogłoszenia · Przegląd prasy · Repertuar kin · Felietony · Galerie · Konkursy

^ do góry · Strona główna · Kontakt · O nas · Reklama · Nasi Przyjaciele · Katalogi www · Najnowsze · Kanały RSS
Copyrights © 2005-2020 esil.pl
kontakt: info@esil.pl
2020-03-29 16:07:43 0.044186115264893 14Na naszych stronach internetowych stosujemy pliki cookies. Korzystając z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z Polityką prywatności.Akceptuję, nie pokazuj więcejCzym są pliki "cookies"?