Bytom      Chorzów      Gliwice      Katowice      Mikołów      Ruda Śląska      Świętochłowice      Tychy      Zabrze    
        
Sobota, 26. września 2020, Imieniny: Cypriana Justyny Łucji      
Szukaj: w Europejski Dzień Języków Obcych, Światowy Dzień Serca  
     esil.pl dla Ciebie: Masz wielką ochotę zjeść pizzę? Kliknij i zamów
Strona główna: Katowice: Miasto partnerskie - Kolonia
» Miasto partnerskie - Kolonia

Miasto partnerskie - Kolonia

18-09-2005
 

Kolonia (Kőln) - www.koeln.de - miasto leżące w zachodniej części Niemiec w kraju związkowym Północna Nadrenia - Westfalia, położone nad rzeką Ren, liczy ok. 960 tys. mieszkańców.

Kolonia jest najstarszym spośród niemieckich wielkich miast. Nazwa "Kolonia" związana jest z rzymską cesarzową Agrippiną; urodziła się ona nad Renem, a w 50 r. naszej ery nakazała podnieść do rangi miasta swoją rodzimą kolonię ("Colonia"). Wraz z Rzymianami do tego niemieckiego miasta nadeszło chrześcijaństwo. Od IV w. naszej ery w Kolonii znajdowała się siedziba biskupstwa, a w 785 r. Karol Wielki utworzył tam arcybiskupstwo. Korzystne usytuowanie Kolonii sprawiło, że stała się ona ważnym ośrodkiem handlu i przemysłu. Bardzo istotnym wydarzeniem w historii Kolonii było nadanie jej statusu wolnego miasta Rzeszy Niemieckiej (1475 r.). W tym czasie była ona najliczniejszym i najzamożniejszym z ośrodków niemieckiego obszaru językowego. W wyniku postanowień Kongresu Wiedeńskiego Kolonia została przyznana Prusom (1815 r.), gdzie obok Berlina była największym i najważniejszym miastem. O bogatej historii Kolonii świadczą liczne zabytki (kościoły romańskie i gotyckie z X-XV w.) ze słynną katedrą na czele (kamień węgielny pod jej budowę został położony 15 sierpnia 1248 r., a budowa z przerwami trwała aż do 1880 r.).

Położona w centralnej części Kolonii katedra, a także znajdujące się nieopodal Muzeum Ludwiga (Museum Ludwig), oraz Muzeum Rzymsko - Germańskie (Rőmisch-Germanisches Museum) stanowią połączenie dnia dzisiejszego z bardzo bogatymi dziejami historycznymi Kolonii.

W obecnym czasie Kolonia utrzymuje swoją silną pozycję jako ośrodek przemysłowy (przemysł samochodowy, maszynowy, chemiczny, precyzyjny i elektrotechniczny) a także jako węzeł komunikacyjny (krajowy i międzynarodowy port lotniczy Kolonia - Bonn).

Kolonia to także bardzo ważne centrum akademickie. Na tamtejszym uniwersytecie studiuje przeszło 63 tys. studentów, co stawia go na pierwszym miejscu pod względem wielkości w Republice Federalnej Niemiec, natomiast kolońska politechnika ze swoim znaczącym centrum inżynieryjno - naukowym i 20 tys. studentów również jest numerem jeden u naszych zachodnich sąsiadów. Innymi znaczącymi ośrodkami kształcenia w tym mieście są m. in. Wyższa Szkoła Zarządzania (Fachhochschule fűr Verwaltung), Niemiecka Akademia Wychowania Fizycznego (Deutsche Sporthochschule), Wyższa Szkoła Muzyczna, (Hochschule fűr Musik) oraz jedyna w Niemczech Wyższa Szkoła Mediów (Kunsthochschule fűr Medien Kőln).

Kolonia współczesna tętni życiem. Szczególnie jest to widoczne w czasie wieczornego spaceru niezliczonymi uliczkami tego miasta. Czasem wyjątkowym dla mieszkańców Kolonii i odwiedzających ją gości jest okres adwentu i Świąt Bożego Narodzenia oraz następujący zaraz po nim karnawał. Już na początku adwentu w samym centrum Kolonii powstają barwne kiermasze świąteczne (Weihnachsmärkte), natomiast okres karnawału to liczne zabawy zakończone barwnym korowodem ulicznym w poniedziałek zapustny (Rosenmontagszug).

 

WSPÓŁPRACA Z KATOWICAMI

Porozumienie w sprawie ustanowienia współpracy wzajemnej między miastami Kolonia i Katowice zostało zawarte 15 marca 1991 r. Pierwsze lata współpracy to m. in. zatrudnienie w kolońskich szpitalach katowickiego personelu pielęgniarskiego, wymiana młodych pracowników urzędów miast, współfinansowanie przez Kolonię pracowni języków obcych w jednym z katowickich liceów, udział młodzieży i strażaków w imprezach sportowych (tenis, turnieje piłkarskie, biegi), wystawy malarskie i fotograficzne, występ katowickiej orkiestry w Kolonii, występy plenerowe kolońskiego młodzieżowego zespołu akrobatycznego "Cyrk Radelito" oraz koncert w Katowicach Chóru Policyjnego z Kolonii.

Pomiędzy urzędami obu miast prowadzona jest ścisła współpraca przejawiająca się w wymianie doświadczeń w różnych dziedzinach zarządzania miastem oraz udział w projektach współfinansowanych przez Unię Europejską. Przykładem takich projektów są : "Współpraca dla Lepszego Środowiska" - 1994 r., "COSIMA" (system zarządzania terenami skażonymi - 1996 r.), "EQUAL" (zwalczanie nierówności na rynku pracy - 2001 r.), "Integra-Sites" (rewitalizacja terenów poprzemysłowych - od października 2004 r. Więcej informacji na temat tego projektu można uzyskać na stronie internetowej: http://www.um.katowice.pl/strony/integrasites/pol/index.html)

Do wydarzeń cyklicznych we współpracy Katowic i Kolonii należy zaliczyć m.in. coroczną wymianę młodzieży z Miejskiego Domu Kultury "Szopienice" i Kolońskiego Parku Młodzieży (Kőlner Jugendpark).

Bardzo ważnym wydarzeniem w dotychczasowej współpracy Katowic i Kolonii było nadanie Nadburmistrzowi Miasta Kolonia Norbertowi Burgerowi tytułu Honorowego Obywatela Katowic w 1997 r. W tym samym roku miał miejsce również występ w Kolonii katowickiego chóru "Camerata Silesia".

Lato 1997 roku pozostanie na długo w ludzkiej pamięci, z uwagi na wielką powódź, która miała miejsce w naszym kraju. Na apel Prezydenta Katowic Stowarzyszenie Katowice - Kolonia zorganizowało zbiórkę darów dla powodzian, której efektem było wręczenie Burmistrzowi Raciborza czeku na sumę 20 000 DM.

Z okazji szczytu Unii Europejskiej zorganizowanego w Kolonii w 1999 roku, licealiści z Katowic wzięli udział w projekcie "Urząd Miasta Europy", którego celem było zaangażowanie się młodych ludzi w proces podejmowania decyzji dotyczących młodzieży na szczeblu lokalnym. Kulminacyjnym punktem tego projektu było spotkanie z przedstawicielami administracji Miasta Kolonia stanowiące okazję do przedstawienia swoich postulatów w kwestii dopuszczenia młodych ludzi do procesu podejmowania decyzji ich dotyczących. W tym samym czasie przed Katedrą w Kolonii odbywał się szereg plenerowych imprez artystycznych, w których m. in. występował Zespół Pieśni i Tańca "Katowiczanie".

Rok 2001 upłynął pod znakiem dziesiątej rocznicy podpisania umowy o nawiązaniu partnerstwa miast Katowice i Kolonia. W Katowicach złożyli wizytę m. in. przedstawiciele Koła Literatów Kolońskich. W czasie swojego pobytu w naszym mieście spotkali się oni z literatami ze Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Owocem tej wizyty było powstanie wspólnej książki pisarzy z Katowic i Kolonii pt. "Dialog w Środku Europy: Język Uzupełnień", natomiast we wrześniu 2002 roku. nastąpiła rewizyta przedstawicieli Stowarzyszenia Pisarzy Polskich połączona ze spotkaniem literackim w Konsulacie RP w Kolonii.

Wracając do roku 2001, ważnym wydarzeniem kulturalnym świadczącym o bliskich relacjach Katowic i Kolonii była wystawa "Kolonia Maitka. Zdjęcia z lat 1960-2000" zorganizowana przez Górnośląskie Centrum Kultury.

Rok dziesięciolecia współpracy Katowic i Kolonii obfitował także w wydarzenia na polu współpracy młodzieży z naszych miast. Przykładem tego może być uczestnictwo uczniów z VIII Liceum Ogólnokształcącego w Katowicach w europejskim spotkaniu młodzieży pod nazwą "Różnorodność Językowa - Językowa Przyszłość Europy" zorganizowanym przez kolońskie Gimnazjum Kreuzgasse oraz uczestnictwo drużyny SKS Mickiewicz (III Liceum Ogólnokształcące z Katowic) w turnieju o nazwie "Sport w Walce z Rasizmem i Przemocą" zorganizowanym przez Gimnazjum im Heinricha Heine z Kolonii, a także wizyta w Katowicach grupy młodzieży ze Szkoły Głównej im Kurta Tucholskiego, Szkoły Stowarzyszonej im. Alberta Schweizera oraz Gimnazjum im. Heinricha Heine w Kolonii, w czasie której spotkali się oni z kadrą nauczycielską i uczniami III Liceum Ogólnokształcącego z Katowic.

W 2001 roku do Katowic przybyli również byli członkowie Rady Miejskiej Kolonii na czele z byłymi nadburmistrzami tego miasta - Johnem van Nes Zieglerem oraz Norbertem Burgerem, którzy wzięli udział w uroczystości nadania jednej z nowo wybudowanych ulic w Katowicach nazwy "Kolońska".

W kolejnym roku współpracy  miało miejsce bardzo interesujące wydarzenie artystyczne, jakim była wystawa prac plastyków z obydwu miast w salach wystawowych Związku Artystów Plastyków Kolońskich. Cieszyła się ona bardzo dużym zainteresowaniem mieszkańców Kolonii. 

Lata 2002 - 2003  to  okres zacieśniania współpracy między katowicką i kolońską strażą pożarną. W październiku 2002 r. oficjalną wizytę w Katowicach złożyła delegacja Zawodowej Straży Pożarnej Miasta Kolonia na czele z jej dyrektorem dypl. inż. Stephanen Neuhoffem. W czasie tej wizyty goście z Kolonii mieli m. in. okazję zwiedzić katowickie jednostki ratowniczo-gaśnicze oraz poznać organizację systemu bezpieczeństwa w Katowicach. Oprócz tego podpisana została umowa na odbycie praktyki w Miejskiej Straży Pożarnej w Katowicach referendarza pożarnictwa z Kolonii. Przedstawiciele straży pożarnej z Kolonii wzięli również udział w uroczystościach związanych z jubileuszem 100-lecia istnienia straży pożarnej w Katowicach, które miały miejsce w maju 2003  roku w naszym mieście. W tym samym  roku delegacja  Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej z Katowic złożyła wizytę w Kolonii. Celem wyjazdu było poznanie warunków i systemu służby strażaków w Kolonii oraz zapoznanie się z warunkami bezpieczeństwa pożarowego. W ramach kontynuacji współpracy strażak z naszego miasta odbył praktykę w Kolonii. Strażacy z Kolonii odwiedzili nasze miasto także w 2004 r.

Rok 2004 upłynął m. in. pod znakiem "Festiwalu Młodzieżowych Zespołów Muzycznych i Tanecznych z Miast Partnerskich Katowic", który odbył się na katowickim Rynku  w 4 czerwca 2004 r. Miasto Kolonię reprezentowała w nim grupa młodych raperów z  zespołu "Planet Kultur".

Ważnym wydarzeniem dla dalszego umacniania kontaktów między Katowicami i Kolonią miało z pewnością wznowienie działalności przez Stowarzyszenie Miast Partnerskich Kolonia - Katowice (z siedzibą w Kolonii).

Rok 2005 w kontaktach partnerskich obu miast rozpoczął się od kolońskiego spotkania Pana Fritza Schrammy, Nadburmistrza Miasta Kolonia, z Panem Józefem Kocurkiem, Wiceprezydentem Miasta Katowice w związku z wizytą delegacji KZK GOP w Północnej Nadrenii-Westfalii.

Na zaproszenie Miasta Kolonia w maju 2005 roku Pan Piotr Uszok,  Prezydent Miasta Katowice, oraz Pan Jerzy Forajter, Przewodniczący Rady Miasta Katowice, wzięli udział w kolońskich uroczystościach związanych z sześćdziesiątą rocznicą zakończenia Drugiej Wojny Światowej oraz Dniem Europy.

Uroczystości te zbiegły się w czasie z inauguracją Roku Polsko-Niemieckiego w Północnej  Nadrenii-Westfalii (trwa on od maja 2005 r. do końca kwietnia 2006 r. na terenie Polski i Niemiec). W jego ramach 8 maja 2005 r. w Kolonii koncertowała Górnicza Orkiestra Dęta KWK "Kleofas", której towarzyszyła grupa mażoretek z Miejskiego Domu Kultury "Ligota". Występy te, zorganizowane na otwartym powietrzu, spotkały się z dużym uznaniem mieszkańcom tego niemieckiego miasta.

W czerwcu 2005 roku odbył się Czwarty Międzynarodowy Festiwal Teatrów Lalek "Katowice Dzieciom", który został zorganizowany przez Śląski Teatr Lalki i Aktora "Ateneum" z Katowic. W Festiwalu uczestniczył niemiecki teatr Sack und Pack., którego spektakl spodobał się najmłodszym widzom z naszego miasta.

W tym samym miesiącu Katowice odwiedziła delegacja uczniów i nauczycieli z Gimnazjum Kreuzgasse z Kolonii. Wizyta ta miała miejsce dzięki partnerstwu szkolnemu z VIII LO w Katowicach.

We wrześniu 2005 roku, w ramach obchodów 140 rocznicy nadania praw miejskich, Miasto Katowice organizuje międzynarodową konferencję poświęconą pozyskiwaniu funduszy europejskich i zarządzaniu projektami europejskimi. Udział w niej zapowiedzieli również  przedstawiciele Miasta Kolonia.

W 2006 r. przypada piętnastolecie współpracy partnerskiej Katowic i Kolonii. W ramach tego wydarzenia oba miasta przygotowują szereg imprez, które będą skierowane do mieszkańców. Szczegółowe informacje na ten temat znajdą się na naszej stronie internetowej www.um.katowice.pl

Źródło: Biuro Prasowe Urzędu Miejskiego w Katowicach


 

 

 

: esil.pl poleca :
 

Śląski internetowy poradnik medyczny
Śląski internetowy poradnik medyczny
 

Prostujemy Obraz Śląska
 

NASI PARTNERZY

R E K L A M A

Wiadomości · Imprezy · Katalog firm · Ogłoszenia · Przegląd prasy · Repertuar kin · Felietony · Galerie · Konkursy

^ do góry · Strona główna · Kontakt · O nas · Reklama · Nasi Przyjaciele · Katalogi www · Najnowsze · Kanały RSS
Copyrights © 2005-2020 esil.pl
kontakt: info@esil.pl
2020-09-26 03:23:14 0.010355949401855 12Na naszych stronach internetowych stosujemy pliki cookies. Korzystając z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z Polityką prywatności.Akceptuję, nie pokazuj więcejCzym są pliki "cookies"?