Bytom      Chorzów      Gliwice      Katowice      Mikołów      Ruda Śląska      Świętochłowice      Tychy      Zabrze    
        
Poniedziałek, 06. grudnia 2021, Imieniny: Dionizji Leontyny Mikołaja      
Szukaj: w zm. Konstanty Ildefons Gałczyński, polski poeta (ur. 1905)  
     esil.pl dla Ciebie: Oglądnij zdjęcia w naszej najnowszej galerii!
Strona główna: Mikołów: Historia
» Historia

Historia

06-04-2006
 

Mikołów, liczący sobie 780 lat historii jest jednym z nielicznych miast Górnego Śląska,
które zachowało swój kameralny charakter opierając się negatywnym wpływom XIX i XX wiecznej urbanizacji. Nie ma tu śladów typowej dla Śląska kultury górniczej, z familokami i specyficznym folklorem - są za to duże tereny zielone stanowiące bazę pod przyszły Górnośląski Ogród Botaniczny i infrastrukturę rekreacyjną.
Miasto Mikołów jest siedzibą powiatu mikołowskiego, który wchodzi w skład województwa śląskiego i obejmuje swoim zasięgiem pięć gmin: Mikołów, Łaziska Górne, Wyry, Orzesze i Ornontowice. Na terenie miasta utworzona została dzielnica Kamionka - pozostała część Mikołowa to nieformalne dzielnice, określane jako: Regielowiec, Goj, Centrum, Nowy Świat. Gmina obejmuje ponadto pięć sołectw: Bujaków, Borową Wieś, Mokre, Paniowy i Śmiłowice.

Powierzchnia gminy to około 81 km2, przy czym 18,07 km2 przypada na miasto, a 62,9 km2 na sołectwa. Według danych Urzędu Statystycznego w Katowicach z 2001 roku, użytki rolne zajmują 54% jej powierzchni, z czego 73% przypada na grunty orne, 15% na łąki, 10% na pastwiska, a 2% na sady. Znaczący udział procentowy przypada na lasy pokrywające 27% ogólnej powierzchni gminy, natomiast pozostałe grunty i nieużytki zajmują 19%.


Dogodne położenie Mikołowa na skrzyżowaniu ważnych szlaków komunikacyjnych oraz bliskość dużych ośrodków gospodarczych i naukowych przesądziły o usługowo-handlowo-rzemieślniczym charakterze miasta, które stało się również bardzo atrakcyjnym miejscem do zamieszkania. Przemysł na terenie gminy ma charakter różnorodny - od zakładów zatrudniających powyżej 1000 osób, z których większość została już sprywatyzowana, po niewielkie firmy rodzinne oraz różnego typu drobne zakłady usługowo-rzemieślnicze, których liczba sięga około 3000. Wiele lokalnych firm współpracuje z europejskimi partnerami, tworząc joint venture lub będąc ich filiami. Do największych podmiotów gospodarczych działających obecnie na terenie miasta i gminy można zaliczyć: Grupę Kapitałową Mifama, Zakłady Mechaniczne Wiromet, Fabrykę Palenisk Mechanicznych, Mikołowską Fabrykę Papieru, Alstom T&D Transformers Ltd, Spyra Primo Poland Ltd, OKF Ltd, Kooperację Polko, Hydac Ltd, König Stahl Sp. z o.o., Welding Alloys Poland Sp. z o.o., Rehau Ltd, Opel-Mucha s.c., Rejon Energetyczny Mikołów, Pol-Gum, Wandalex SA, Drukarnię im K. Miarki, Usługi Poligraficzno-Reklamowe Pasja, FHLT Ester-Plus, Kopalnię Doświadczalną GIG-u Barbara oraz Rolniczą Spółdzielnię Pracy Przełom-Bujaków.

Na terenie sołectw wchodzących w skład gminy rozwinięte jest także rolnictwo. Funkcjonuje tu kilka dużych gospodarstw rolnych o powierzchni do około 600 ha, lecz przeważają niewielkie gospodarstwa o charakterze rodzinnym zajmujące powierzchnię do 20 ha. W strukturze upraw zdecydowanie dominują rośliny zbożowe, ziemniaki i kapusta.

Najstarsza, śródmiejska część miasta charakteryzuje się zwartą zabudową, której przykłady spotkać można na odrestaurowanym zabytkowym rynku z fontanną. Od rynku odchodzą promieniście wąskie uliczki, wzdłuż których stoi wiele budynków pochodzących głównie z XVIII i XIX wieku. Śródmieście otaczają powojenne osiedla mieszkaniowe o charakterze blokowym, a na obrzeżach dzielnicy Centrum przeważa zabudowa indywidualna. W sołectwach wchodzących w skład gminy występuje również zabudowa o charakterze rolniczym. Aby zachować ten nietypowy dla regionu układ przestrzenny oraz zapewnić dynamiczny rozwój budownictwa, opracowano Strategię Mieszkaniową Miasta Mikołowa. Zakłada ona, że budownictwo wielorodzinne (do czterech kondygnacji) będzie mogło się rozwijać w centrum miasta, w dzielnicach Kamionka, Regielowiec, Śmiłowice, Paniowy i w części Bujakowa. Również w Bujakowie i na Recie ma się rozwijać budownictwo jednorodzinne. Ze względu na duże walory krajobrazowe Mokrego, wytoczono tu obszary przeznaczone pod budownictwo rezydencjonalne, sąsiadujące z zespołem przyrodniczo-krajobrazowym. Z kolei w dzielnicy Regielowiec, za ulicą Obwodową, wytoczono teren pod budowę nowego osiedla mieszkaniowego (mieszkania z widokiem na Beskidy), które ma się stać wizytówką miasta.

Mikołów jako siedziba powiatu skupia na swoim terenie wiele rozmaitych urzędów, biur i przedstawicielstw administracji samorządowej. Na terenie miasta działają liczne instytucje finansowe o zasięgu międzynarodowym (9 banków i wiele filii firm ubezpieczeniowych), Agencja Inicjatyw Lokalnych, 4 organizacje kupieckie (Cech Rzemiosł Różnych, Czesko-Polska Mieszana Izba Handlowa, Izba Przemysłowo-Handlowa Powiatu Mikołowskiego, Okręgowa Izba Przemysłowo-Handlowa) oraz 65 różnego typu organizacji i stowarzyszeń społecznych. Bardzo dobrze są rozwinięte usługi medyczne, rachunkowe, pośrednictwa nieruchomości i handlowe. Na terenie miasta i gminy funkcjonuje 12 przedszkoli, 9 szkół podstawowych, 3 gimnazja, 2 licea ogólnokształcące, Zespół Szkół Technicznych, w skład którego wchodzą: liceum techniczne, liceum zawodowe, technikum elektroniczne, technikum elektryczne, technikum mechaniczne oraz zasadnicza szkoła zawodowa. Zaspokajaniem kulturalnych potrzeb mieszkańców zajmuje się Miejski Dom Kultury, Instytut Mikołowski, Miejska Biblioteka Publiczna oraz kluby i organizacje kulturalne. Na terenie miasta znajdują się różnorodne obiekty sportowe i gabinety szeroko rozumianej odnowy biologicznej, a potrzeby mieszkańców w zakresie uprawiania sportu zaspokajają liczne kluby. Opieka medyczna to głównie Szpital Powiatowy i Szpital św. Józefa należący do Zgromadzenia Sióstr Boromeuszek, 6 przychodni lekarskich i Pogotowie Ratunkowe. Bardzo dobrze rozwinięta jest prywatna opieka medyczna z licznymi gabinetami lekarskimi różnych specjalności, świadczącymi usługi w pełnym zakresie. Działalność placówek służby zdrowia uzupełnia 8 aptek.

Liczba mieszkańców zameldowanych na pobyt stały, według danych na koniec grudnia 2005 roku, wynosi 38 057 osób, z czego 28 396 osób zamieszkuje miasto, a 9 661 - pozostałe pięć sołectw wchodzących w skład gminy. Na jeden km2 powierzchni przypadają więc średnio 472 osoby, ale w poszczególnych dzielnicach i sołectwach gęstość zaludnienia jest zróżnicowana - zdecydowanie największa jest w Centrum, natomiast dużo mniejsza jest w pozostałych dzielnicach i sołectwach.


Najliczniejszą grupę mieszkańców stanowią ludzie w wieku produkcyjnym, tj. kobiety w przedziale wiekowym 20-60 lat i mężczyźni w przedziale 20-65 lat. Drugą pod względem liczności jest populacja dzieci i nastolatków (0-19 lat). Zdecydowanie najmniej liczną grupę stanowią osoby w wieku poprodukcyjnym - kobiety powyżej 60 i mężczyźni powyżej 65 roku życia. Te tendencje utrzymują się w Mikołowie już od wielu lat i można je uznać za względnie stabilne. W ostatnim czasie zaobserwowano także znaczne spowolnienie spadku liczby mieszkańców, które może zapowiadać nawet odwrócenie dotychczasowej tendencji w przyszłości.


Warunki naturalne i usytuowanie Mikołowa w ramach południowego obrzeżenia Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego sprawiły, iż znajduje się tutaj najbardziej urozmaicony przyrodniczo i krajobrazowo zakątek regionu - Śląska Strefa Krajobrazowo-Rekreacyjna. Obszar strefy jest idealnym miejscem do wypoczynku i uprawiania różnorodnych sportów. Rozległe obszary pól, łąk i lasów doskonale nadają się do jazdy konnej i stanowią znakomite tereny łowieckie. W ostatnich latach dynamicznie rozwinęła się na nich kwalifikowana turystyka rowerowa. Było to możliwe dzięki wytyczeniu sieci ścieżek rowerowych, przebiegających przez najbardziej malownicze zakątki gminy. Turystyce pieszej sprzyjają przebiegające przez obszar Mikołowa szlaki turystyczne, prowadzące do licznych zabytków, pomników przyrody, parków i uroczysk leśnych.

Wyjątkowe walory przyrodnicze, duża różnorodność siedlisk, rzadkie gatunki rodzimej flory i małe zanieczyszczenie środowiska przyczyniły się do podjęcia decyzji o stworzeniu na terenie strefy Śląskiego Ogrodu Botanicznego. W skład projektowanego ogrodu wejdą uroczyska leśne, jary, stare wapienniki, kamieniołomy z odkrywkami geologicznymi, doliny potoków oraz obszary podmokłych łąk, które można obecnie spotkać na terenie sołectw: Mokre i Paniowy.

Mikołów posiada również duże znaczenie jako centrum kulturalne regionu, w którym działalność kulturotwórczą prowadzi Instytut Mikołowski i Miejski Dom Kultury. W rodzinnym mieście kontrowersyjnego poety Rafała Wojaczka, od kilku lat organizowany jest Turniej Jednego Wiersza, będący okazją do spotkań i wymiany doświadczeń między śląskimi poetami. W malowniczych zakątkach mikołowskiej starówki organizowane są też co roku plenery malarsko-graficzne Impresje Mikołowskie, w których uczestniczyło wielu wybitnych artystów plastyków. Organizuje się też poplenerowe wystawy. Kolejną, znaną wśród melomanów imprezą kulturalną są coroczne Mikołowskie Dni Muzyki, goszczące najznamienitszych muzyków z kraju.

Gmina Mikołów prowadzi wieloletnią współpracę partnerską z miastami w Holandii, Francji, Czechach i Słowacji, a powiat mikołowski z niemieckim powiatem Neuss. Współpraca ta polega przede wszystkim na wymianie doświadczeń w zarządzaniu, wzajemnym udziale w imprezach kulturalnych i sportowych, wymianie wakacyjnej grup młodzieżowych, a także na pomocy w nawiązywaniu nowych kontaktów gospodarczych.

Źródło: Biuro Prasowe Urzędu Miejskiego w Mikołowie


 

 

 

: esil.pl poleca :
 

Śląski internetowy poradnik medyczny
Śląski internetowy poradnik medyczny
 

Prostujemy Obraz Śląska
 

NASI PARTNERZY

R E K L A M A

Wiadomości · Imprezy · Katalog firm · Ogłoszenia · Przegląd prasy · Repertuar kin · Felietony · Galerie · Konkursy

^ do góry · Strona główna · Kontakt · O nas · Reklama · Nasi Przyjaciele · Katalogi www · Najnowsze · Kanały RSS
Copyrights © 2005-2021 esil.pl
kontakt: info@esil.pl

a.autoferty.pl

2021-12-06 09:16:34 0.04604697227478 12Na naszych stronach internetowych stosujemy pliki cookies. Korzystając z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z Polityką prywatności.Akceptuję, nie pokazuj więcejCzym są pliki "cookies"?