Bytom      ChorzĂłw      Gliwice      Katowice      MikoĹ‚Ăłw      Ruda ĹšlÄ…ska      ĹšwiÄ™tochĹ‚owice      Tychy      Zabrze    
        
Pi±tek, 25. maja 2018, Imieniny: Borysa Magdy Marii-Magdaleny      
Szukaj: w DzieĹ„ Afryki 
     esil.pl dla Ciebie: Kiedy ostatnio byĹ‚aĹ›/eĹ› na basenie?
Strona główna: Wiadomo¶ci

» Gliwickie wybory do Europarlamentu

Gliwickie wybory do Europarlamentu

Gliwice, 14-05-2009
 
+ powiększ

Jak uzyskać wyjazdowe zaświadczenie o prawie do głosowania?
Wyborca, który zamierza zmienić miejsce pobytu przed dniem wyborów zarzÄ…dzonych na 7 czerwca 2009 roku, moĹĽe otrzymać zaĹ›wiadczenie o prawie do gĹ‚osowania. Na podstawie takiego zaĹ›wiadczenia moĹĽna gĹ‚osować w dowolnym obwodzie gĹ‚osowania w kraju, za granicÄ… lub na polskim statku morskim. Wyborca, któremu wydano zaĹ›wiadczenie o prawie do gĹ‚osowania, zostanie z urzÄ™du skreĹ›lony ze spisu wyborców. ZaĹ›wiadczenie o prawie do gĹ‚osowania moĹĽna odebrać:
● osobiĹ›cie (po okazaniu dokumentu umoĹĽliwiajÄ…cego stwierdzenie toĹĽsamoĹ›ci),
● przez upowaĹĽnionÄ… pisemnie osobÄ™, jeĹĽeli w upowaĹĽnieniu wskazano numer ewidencyjny PESEL wyborcy,
● na stanowiskach meldunkowych w sali operacyjnej WydziaĹ‚u Spraw Obywatelskich – wejĹ›cie boczne do UrzÄ™du Miejskiego od ulicy Prymasa Stefana WyszyĹ„skiego w godzinach urzÄ™dowania, tj.
poniedziaĹ‚ek – Ĺ›roda od 8.00 do 16.00
czwartek – od 8.00 do 17.00
piÄ…tek – od 8.00 do 15.00
ZaĹ›wiadczenia wydawane bÄ™dÄ… do 5 czerwca 2009 r. Uwaga: upowaĹĽnienie jest wolne od opĹ‚aty skarbowej. NaleĹĽy zwrócić szczególnÄ… uwagÄ™, aby nie utracić zaĹ›wiadczenia o prawie do gĹ‚osowania. W przypadku jego utraty, niezaleĹĽnie od przyczyny, nie bÄ™dzie moĹĽliwe otrzymanie kolejnego zaĹ›wiadczenia ani wziÄ™cie udziaĹ‚u w gĹ‚osowaniu w obwodzie wĹ‚aĹ›ciwym dla miejsca staĹ‚ego zamieszkania.
Podstawa prawna: rozporzÄ…dzenie ministra spraw wewnÄ™trznych i administracji w sprawie spisu wyborców w wyborach do Parlamentu Europejskiego z 6 kwietnia 2004 r. (Dz. U. nr 62, poz. 583).
Informacja o warunkach udziału w głosowaniu
I) GĹ‚osowanie osób zameldowanych na pobyt staĹ‚y w Gliwicach
Wyborcy zameldowani na pobyt staĹ‚y w Gliwicach oraz wyborcy wpisani na wĹ‚asny wniosek do rejestru wyborców gminy Gliwice zostanÄ… z urzÄ™du wpisani do spisów wyborców sporzÄ…dzanych dla poszczególnych obwodów gĹ‚osowania.
Na terenie miasta Gliwice utworzone zostały 104 stałe obwody głosowania.
SzczegóĹ‚owe informacje o siedzibach Obwodowych Komisji Wyborczych dostÄ™pne sÄ… na stronie internetowej UrzÄ™du Miejskiego (www.um.gliwice.pl) w dziale Wybory 2009/Granice i siedziby obwodów gĹ‚osowania.
II) GĹ‚osowanie osób zameldowanych na pobyt czasowy w Gliwicach
Wyborcy zameldowani na pobyt czasowy w Gliwicach zostanÄ… dopisani do spisów wyborców sporzÄ…dzanych dla poszczególnych obwodów gĹ‚osowania utworzonych na terenie miasta Gliwice na podstawie wniosku. Wniosek naleĹĽy wnieść najpóĹşniej w 10 dniu przed dniem wyborów, tj. do 28 maja 2009 r.
Wnioski przyjmowane sÄ… na stanowiskach meldunkowych w sali obsĹ‚ugi WydziaĹ‚u Spraw Obywatelskich – wejĹ›cie boczne od ulicy Prymasa Stefana WyszyĹ„skiego – w godzinach urzÄ™dowania. Wniosek dostÄ™pny jest takĹĽe na stronie internetowej UrzÄ™du Miejskiego (www.um.gliwice.pl) w dziale Wybory 2009/Informacje UrzÄ™du Miejskiego/UdziaĹ‚ w gĹ‚osowaniu.
III) GĹ‚osowanie wyborców niepeĹ‚nosprawnych
Wyborcy niepeĹ‚nosprawni mogÄ… gĹ‚osować w wybranym przez siebie obwodzie gĹ‚osowania dostosowanym do potrzeb osób niepeĹ‚nosprawnych na podstawie wniosku, który naleĹĽy wnieść najpóĹşniej w 10 dniu przed dniem wyborów, tj. do 28 maja 2009 r.
Wnioski przyjmowane sÄ… na stanowiskach meldunkowych w sali obsĹ‚ugi WydziaĹ‚u Spraw Obywatelskich – wejĹ›cie boczne od ulicy Prymasa Stefana WyszyĹ„skiego – w godzinach urzÄ™dowania. Wniosek dostÄ™pny jest takĹĽe na stronie internetowej UrzÄ™du Miejskiego (www.um.gliwice.pl) w dziale Wybory 2009/Informacje UrzÄ™du Miejskiego/UdziaĹ‚ w gĹ‚osowaniu.

Wykaz obwodów gĹ‚osowania, utworzonych na terenie miasta Gliwice, dostosowanych do potrzeb osób niepeĹ‚nosprawnych:


Nr obwodu głosowania, Siedziba, Adres
1
Szkoła Podstawowa nr 29
ul. Staromiejska 24

12, 13
ZespóĹ‚ SzkóĹ‚ OgólnoksztaĹ‚cÄ…co-Ekonomicznych
ul. Syriusza 30
 

15, 16, 17
Szkoła Podstawowa nr 12
ul. Kopernika 63

23, 24
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 1
ul. Kozielska 39
 

53, 54, 55
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 21
ul. Reymonta 18a
 

67
Agencja Rozwoju Lokalnego
ul. Pola 16
 

69
Politechnika Śląska Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki
ul. Akademicka 16
 

79
ZespóĹ‚ SzkóĹ‚ OgólnoksztaĹ‚cÄ…cych nr 12
ul. PĹ‚ocka 16

ZgĹ‚oszenia w sprawach dowozu osób niepeĹ‚nosprawnych do lokali wyborczych przyjmowane bÄ™dÄ… do 2 czerwca pod numerem telefonu (032)-238-54-34 (sekretariat WydziaĹ‚u Spraw Obywatelskich) w godzinach urzÄ™dowania: w poniedziaĹ‚ki, wtorki i Ĺ›rody od godziny 8.00 do godziny 16.00, w czwartki od godziny 8.00 do godziny 17.00 oraz w piÄ…tki od godziny 8.00 do godziny 15.00. W dniu gĹ‚osowania, tj. 7 czerwca 2009 r., lokale wyborcze czynne bÄ™dÄ… od godziny 8.00 do godziny 22.00.
Informacje : Janusz Górecki, naczelnik WydziaĹ‚u Spraw Obywatelskich UM, tel. 032-238-54-34
14 maja 2009 r.

Skomentuj wiadomo¶ć »
¬ródło: Biuro Prasowe UrzÄ™du Miejskiego w Gliwicach


 
Dodaj swój komentarz brak komentarzy
Imię / Nick
Tytuł
Komentarz
(max. 1000 znaków)

 

 

: esil.pl poleca :
 

¦l±ski internetowy poradnik medyczny
¦l±ski internetowy poradnik medyczny
 

Prostujemy Obraz ¦l±ska
 

NASI PARTNERZY

R E K L A M A

Wiadomo¶ci · Imprezy · Katalog firm · Ogłoszenia · Przegl±d prasy · Repertuar kin · Felietony · Galerie · Konkursy

^ do góry · Strona główna · Kontakt · O nas · Reklama · Nasi Przyjaciele · Katalogi www · Najnowsze · Kanały RSS
Copyrights © 2005-2018 esil.pl
kontakt: info@esil.pl
2018-05-25 02:57:47 0.062659025192261 14Na naszych stronach internetowych stosujemy pliki cookies. Korzystaj±c z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień przegl±darki wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z Polityk± prywatno¶ci.Akceptuję, nie pokazuj więcejCzym s± pliki "cookies"?